Ipar 4.0 érettség modell és stratégia támogatás

Nick Gábor, Szaller Ádám

Az Ipar 4.0 koncepció elért arra a szintre, hogy mind több cégvezető felismeri a bevezetés szükségességét. De hogyan induljunk? A folyamat gyakran elakad a stratégia kialakításánál, ugyanis stratégiaalkotás előtt van egy fontos lépés: a helyzetelemzés. Hogyan lehetne kijelölni az irányt, ha nem tudjuk, hol tartunk?

Az EPIC InnoLabs a sikeres osztrák és német módszertanok magyarországi adaptációjával alakította ki az Ipar 4.0 Érettség Modellt. Ez a következő 8 dimenzió mentén méri, hogy a vállalatok hol tartanak a digitalizáció bevezetésének folyamatában:

 • D1 – Technológia: Automatizációs és digitalizációs technológiák, úgymint szenzor rendszerek, robotok, felhő alapú megoldások. Az integrálódott gyártás és logisztika kapcsolódó eszköztára
 • D2 – Termékek: Az „okos” termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, kapcsolódás és adatküldés az internetre, adatfeldolgozás (ki, mit, hogyan), személyre szabhatóság
 • D3 – Ügyfelek és partnerek: Nyitottság, digitális kompetenciák, ügyfelek integrálása a folyamatokba, aktív innovációmenedzsmentet a partnerekkel
 • D4 – Értékteremtő folyamatok: Automatizáltság, gépek autonómiája, távoli vezérlés, a gyártási feltételek változására automatikusan reagáló folyamatok
 • D5 – Adatok és információk: Digitális képek, adatok kiértékelése, információ szolgáltatás, szimuláció. Előrejelzések.
 • D6 – Vállalati előírások: Toborzás, munkahelyi szabályok, kiber biztonság, teljesítmény indikátorok, technológiai szükségletek
 • D7 – Alkalmazottak: Digitális kompetenciák, nyitottság, önállóság, a vállalati adatok fontosságának tudata, haladó továbbképzések
 • D8 – Stratégia és vezetés: Célok, beruházások, road map, kommunikáció, kockázat értékelés, koordinációs központ

Minden dimenziót 8-9 kérdéssel mérünk. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az eredmények használhatóságát jelentősen javítja, ha a vállalat minél több, különböző területen dolgozó munkatársa tölti ki a kérdőívet.  

Az ipari gyakorlatban a sikeres digitalizációs projektek kizárólag egy jól kidolgozott stratégia mentén valósulhatnak meg. A stratégia kialakítását azonban meg kell előznie egy workshop sorozatnak, amely:

 • tisztánlátást biztosít az Ipar 4.0 terminológiájában;
 • előkészíti a vállalati közös digitalizációs jövőkép megalkotását;
 • szisztematikusan elemzi a szervezet képességeit, erőforrásait; technológiai jelenét és jövőjét, valamint az ipari digitalizációs érettségét.

Az Ipar 4.0 készültségi szintet együttesen befolyásolja a vállalati célok és jövőképek rendszere, a termék és a gyártási folyamat, a rendelkezésre álló humán erőforrás és az értékláncban betöltött szerep. A workshop-ok sorozata alapvetően ennek felmérését, az ebből levezethető fejlesztési projektek számbavételét, akciótervek rangsorolását és ütemezését célozza.

Az Ipar 4.0 érettség modell folyamata a felméréstől a stratégián keresztül az akciótervig

A jelen és az elképzelt jövő állapot közötti eltérések (beavatkozási pontok) együttesen jelölik ki azokat a területeket, ahol műszaki és technológiai fejlesztések és beruházások indokoltak szervezeti szinten.

A jelen állapot és a tervek közötti eltérés elemzése

Miért érdemes elindítani az Ipar 4.0 érettség modell projektet?

•  Valós és objektív képet kap a vállalat menedzsmentje / tulajdonosi köre az egyes részlegek Ipar 4.0 szemléletéről, felkészültségéről.

•  Egységes, közös kép alakul ki az Ipar 4.0 víziójával kapcsolatban a vállalat menedzsmentjében. Tekintve a jelen állapot meghatározásán túl az Ipar 4.0 Érettség Modell projektnek része a jövőkép definiálása, a folyamatban résztvevő valamennyi szereplő (tehát a teljes menedzsment) kooperációjából születik az ipari digitalizációs stratégia és az annak megvalósítását célzó cselekvési programterv.

•  A modellt alkotó 8 dimenzió elemzése hozzájárul a vállalat és az egyes szervezeti egységek céljainak és folyamatainak összevetéséhez, illetve összehangolásához.

•  Elkészül egy olyan akcióterv, amely a kívánt ipari digitalizációs érettségi szint eléréséhez szükséges cselekvési programokat tartalmazza.

A stratégiakészítés felelősségteljes munka, mely szoros együttműködést, nyílt kapcsolatot kíván, de a siker nem marad el. Csodát persze nem ígérhetünk, de az együtt végigvitt projekt végére garantáljuk, hogy elkészül egy hiteles helyzetértékelés és egy testreszabott akcióterv, mely minden érintett számára érhető és támogatható, hiszen sajátja. Merjünk szembe nézni a tükörrel, legyünk tudatosak, élenjárók és bátrak. Az Ön cége Bevállalja?